Organisatie

UVV Delden en Ambt Delden

Op 26 juni1959 werd het eerste-voorlopige- bestuur van de UVV Delden gevormd. De UVV Delden omvatte Stad en Ambt Delden. Aan de kasteelvrouwe van Twickel, Baronesse van Heeckeren van Wassenaer werd gevraagd het ere-voorzitterschap op zich te nemen, tijdens het bezoek van het eerste bestuur zegde ze toe.

Het eerste bestuur vergaderde frequent, om de beurt bij een van de bestuursleden thuis. Ook nu na bijna 55 jaar is dat nog steeds de gang van zaken. Nadat Delden en Ambt Delden lange tijd onafhankelijk van elkaar gewerkt hebben, heeft de UVV Ambt Delden haar werkzaamheden beëindigd en het goed lopend project “Graag Gedaan” bij de UVV Delden ondergebracht.

Onze bestuursleden zijn:

Voorzitter

Mevr. Maria Westen-Reckman
Tel: 074-3766870
E-mail: mariareckman@gmail.com

Secretaris

Dhr. Jaap Bekink
Tel: 074-3762833
E-mail: jbkdelden@hotmail.nl

Penningmeester

Dhr. Leo Wielens
Tel: 074-3761761
E-mail: leo.wielens@home.nl

PR

Mevr. Ineke Roerink-Holkers
Tel: 074-3761772
E-mail iens.roerink@gmail.com

Bestuurslid

Mevr. Ineke Brons­‐van den Berg
Tel: 074-3763169
E-mail inekebrons@hotmail.com

Bestuurslid

Mevr. Ans Verberne­‐Bos
Tel: 074-3762644
E-mail j.verbernebos@telfort.nl

Bestuurslid en Projectleider

Mevr. Trudy Broos
Tel: 06 29118881
E-mail trudybroos@icloud.com

UVV Delden publicaties

ANBI status

Algemeen nut beogende instellingen

De Stichting Unie Van Vrijwilligers afdeling Delden heeft  de ANBI-status aangevraagd bij de belastingdienst. Deze status krijgt UVV Delden binnenkort omdat de Stichting voldoet aan de eisen die de overheid hiervoor heeft gesteld. Dit betekent dat giften aan de UVV Delden fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. UVV Delden hoeft over deze giften ook geen belasting af te dragen en de donatie komt dan ook volledig ten goede aan het vrijwilligerswerk. Zodra de toekenning van de belastingdienst binnen is leest u het op deze website.

Mocht u een gift overwegen, zakelijk of privé, dan willen wij u vragen om het contactformulier in te vullen zodat de UVV contact met u kan opnemen. Een van de bestuursleden bellen kan natuurlijk ook.

Wilt u meer informatie over de ANBI, dan kunt u onderstaande website bezoeken.

website www.anbi.nl voor meer informatie omtrent de ANBI-status.

UVV Nederland

Landelijke vereniging

De Unie Van Vrijwilligers bestaat uit een landelijke vereniging met als leden de plaatselijke stichtingen. De UVV biedt vrijwillige hulp en steun aan hulpvragers in de sector zorg en welzijn, juist in die situatie waarin professionele hulp en steun niet of niet meer voorziet. De betrouwbaarheid en het menselijke contact zijn belangrijke elementen waar we trots op zijn. Als vrijwilliger ben je zinvol en maatschappelijk bezig.

Meer informatie kunt u vinden op de website: uvv.nl