Jubileum UVV 70 jaar

Prinses Margriet

Op 13 oktober 2015 werd het 70-jarig bestaan van UVV Nederland in Amersfoort gevierd. Hierbij was beschermvrouwe Prinses Margriet aanwezig.

Er waren diverse toespraken en na het officiële gedeelte was er een presentatie door rolstoeltennisster Esther Vergeer. Na een heerlijke lunch was het tijd voor illusionist Victor Mids.
Kijk voor een uitgebreid verslag en foto’s op de landelijke site uvvnet.nl.

Nieuwsbrief uitgave 2, januari 2014

Het is de bedoeling van het bestuur om met enig regelmaat een nieuwsbrief door te sturen, zodat alle medewerkers een beetje op de hoogte blijven van het wel en wee van UVV Delden.
Het bestuur van UVV Nederland heeft ons de mogelijkheid geboden om deze website te maken, waarin we op het internet alles kunnen publiceren wat voor ons van belang is.

Voorlopig doen we het dus nog even met een schriftelijke nieuwsbrief en wie graag iets geplaatst wil hebben meldt dat even bij mij: iens.roerink@gmail.com!

In December verzonden we een kerstkaart met een uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie op 15 januari 2014 in de Voorhof, aan alle medewerkers en relaties. Bijgesloten waren: de eerste nieuwsbrief en onze nieuwe flyer. Wie deze receptie niet heeft bijgewoond heeft wat gemist: Lekkere hapjes en de prachtige presentatie van Aly en Cees Wagenvoorde over hun Pelgrimstocht langs 88 kloosters in Japan. We hebben er met velen van genoten, want er waren ongeveer 50 medewerkers en daar waren we erg blij mee!