Privacybeleid-Unie Van Vrijwilligers Delden.

 

Privacybeleid – Unie Van Vrijwilligers Delden.

 

Unie Van Vrijwilligers Delden (UVV Delden) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe UVV Delden omgaat met het gebruiken en verwerken van persoonsgegevens.

 

 

 1. PERSOONSGEGEVENS

 

UVV Delden verwerkt persoonsgegevens om een goede dienstverlening te kunnen leveren. Hierdoor kunnen we ons werk optimaal en efficiënt doen. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van vrijwilligers, hulpvragers, instellingen, contactpersonen en donateurs:

 • Voor- en achternaam,
 • Adresgegevens,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • Geslacht,
 • Geboortedatum,
 • Bankrekeningnummer (voor vrijwilligers die reiskosten declareren en donateurs)
 • Overige persoonsgegevens die vrijwilligers en hulpvragers zelf verstrekken en belangrijk zijn om een goede match te maken en te onderhouden.
 • Van de mensen die de onze nieuwsbrief ontvangen, verwerken we alleen naam en e-mailadres.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Voor een passende match tussen vrijwilligers en hulpvragers/vrijwilligersfuncties kan het van belang zijn om gevoelige persoonsgegevens te verwerken, zoals de gezondheidssituatie of eventuele beperkingen. Hiervoor geven vrijwilligers en hulpvragers expliciet toestemming.

 

Hoe komen we aan de persoonsgegevens

Bovengenoemde persoonsgegevens ontvangen we van de betrokkenen zelf. Deze worden doorgegeven via de website, e-mail, Social Media bericht, telefonisch of persoonlijk contact.

 

 

 1. DOELEINDEN

 

UVV Delden verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Werven, matchen, begeleiden, trainen en waarderen van vrijwilligers; persoonlijke gegevens van vrijwilligers zijn nodig voor onze communicatie en het realiseren van een passende vrijwilligersfunctie.
 • Werven, matchen en begeleiden van hulpvragers; persoonlijke gegevens van hulpvragers en contactpersonen zijn nodig voor onze communicatie en het realiseren van een passende match met een vrijwilliger.
 • Samenwerking met instellingen waar UVV Delden haar vrijwilligers inzet; persoonlijke gegevens van instellingen en contactpersonen zijn nodig voor onze communicatie en het realiseren van een goede samenwerking.
 • Verzorgen van workshops en evenementen voor vrijwilligers; hiervoor ontvangen zij een digitale uitnodiging. Vervolgens kunnen zij zich via de website aanmelden.
 • Uitbetalen van de gemaakte reiskosten van vrijwilligers.
 • Administratief verwerken van bijdragen van donateurs.
 • Versturen van een digitale nieuwsbrief met informatie over het werk van UVV, leuke acties, vrijwilligersfuncties en ervaringen van andere vrijwilligers. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de ontvanger zich kan uitschrijven.
 • Informeren over wijzigingen en ontwikkelingen in onze dienstverlening, speciale acties en andere relevante informatie.
 • Evalueren en analyseren van onze dienstverlening zodat we onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren en optimaliseren.

 

 

 1. BEWAARTERMIJN

 

UVV Delden bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist. We zorgen ervoor dat persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt om onze samenwerking nu en in de toekomst te ondersteunen.

 

 

 1. GEGEVENSOVERDRACHT

 

UVV Delden verkoopt geen persoonsgegevens aan derden voor marketingdoeleinden. UVV Delden verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten verwerkers-overeenkomsten met bedrijven die in onze opdracht gegevens verwerken, zoals de hosting van onze website en het accountantskantoor. Op deze manier zorgen wij ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

 

Cookies

Voor een optimale werking van onze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door de website op een computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst. Cookies kunnen worden uitgeschakeld of verwijderd via de browserinstellingen.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics (Google) om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Met de informatie kunnen we onze website verbeteren. Google heeft van UVV Delden geen toestemming om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Social Media buttons

Berichten op onze website kunnen worden gedeeld met Social Media buttons. De meeste Social Mediakanalen werken met cookies en hanteren hun eigen privacybeleid.

 

 

 1. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

 

UVV Delden neemt passende maatregelen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. De website en database zijn beveiligd en alleen medewerkers van UVV Delden en de derden met wie UVV Delden een verwerkersovereenkomst heeft, hebben toegang tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Indien iemand toch de indruk heeft dat zijn of haar gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan contact worden opgenomen met UVV Delden.

 

 

 1. GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

 

Voor het inzien, laten aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens, kan eenieder een verzoek indienen het emailadres uvvdelden.vd@gmail.comzal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen, op het verzoek reageren.

 

Als UVV Delden persoonsgegevens heeft verwerkt op basis van een expliciete toestemming, dan is er het recht deze toestemming in te trekken.

 

 1. KLACHTENBEHANDELING

 

Als iemand een klacht heeft over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, dan kan contact worden opgenomen met UVV Delden. Daarnaast is er het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. De website is https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

 1. WIJZIGINGEN

 

Om het privacybeleid actueel te houden, zal deze van tijd tot tijd door UVV Delden worden aangepast. De meest recente versie staat altijd op onze website.

 

 1. CONTACT

 

Voor eventuele vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met UVV Delden.

 

Unie Van Vrijwilligers Delden

Adres: Leeuwerikstraat 9

Postcode/woonplaats: 7491CR Delden

Tel nr. 074 3761772

Email adres: iens.roerink@gmail.com

Website: https://uvv-delden.nl